Logo
Polymer Energy Poland Sp. z o.o.
Polska
tel +48 512-141-551
e-mail: TTechnology@ttechnology.com.pl
wsad_200x150 reakt_200x150 pkt_200x150 produkt zbiorniki

WPROWADZENIE

Instalacja TTechnology® opracowana przez Zbigniewa Tokarz, przetwarza w procesie depolimeryzacji katalitycznej nierozdrobniony, zanieczyszczony piaskiem, metalem i innymi zanieczyszczeniami wsad, będący mieszaniną odpadów poliolefinowych: polietylenu i polipropylenu. Produktem finalnym jest normowy olej.

GENEZA

Rozwój Technologii był pochodną gwałtownego wzrostu w Polsce oraz na świecie ilości powstających odpadów z tworzyw sztucznych, których tylko niewielka część podlega recyklingowi, a pozostała część stanowi problem ekologiczny i ekonomiczny. Odpady te zawierają w sobie ogromny potencjał energetyczny, który dzięki zastosowaniu Technologii może być odzyskany i ponownie sprzedany na rynku. TTechnology® umożliwia ponowne użycie produktu finalnego zarówno do procesów przemysłowych, jak i energetycznych.

WIĘCEJ O...

TTechnology® to innowacyjna technologia przetwarzania nieużytecznych odpadów tworzyw sztucznych z grupy poliolefin: polietylenu i polipropylenu oraz odpadów technologicznych powstałych w procesach petrochemicznych produkcji tych tworzyw, w wysokiej jakości:

  • surowiec energetyczny, stanowiący komponent do produkcji paliw płynnych
  • surowiec dla uzyskania bardziej złożonych produktów petrochemicznych np.w drodze hydryorafinacji
  • tanie paliwo do produkcji energii elektrycznej

Zastosowane rozwiązanie uwalnia użytkownika od kosztów związanych z przygotowaniem surowca. Urządzenie można eksploatować bezpośrednio w miejscu powstawania, składowania jak i sortowania odpadów. Odpady z tworzyw sztucznych są łatwym do pozyskania surowcem a technologia TTechnology® jest jedynym w skali światowej, komercyjnie wdrożonym w skali przemysłowej rozwiązaniem, umożliwiającym ich pełną utylizację bez emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji.

Opracowana instalacja TTechnology ma charakter modułowy – podstawowy układ składa się z dwóch reaktorów oraz układu chłodzenia. Ilość modułów w zakładzie produkcyjnym jest dowolna. Można je dostawiać bez ingerencji czy konieczności wyłączania poprzednich modułów.

Copyright Polymer Energy Poland Sp. z o.o. | T•Technology |